XXX Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Zawiadomienie

Informuję, że w dniu 17 listopada 2016r. (czwartek)

w Amfiteatrze  w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XXX Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 11.00.

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:

1)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

2)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

3)    ustanowienia służebności przesyłu,

4)    zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

5)    zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój,

6)    uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2017r.,

7)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2017r.,

8)    udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krośnieńskiego,

9)    zmian w uchwale budżetowej na 2016r.,

10) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

11)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

12) zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,

13)  zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

14) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,

15) zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iwonicz-Zdrój,

16)  określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

17)  zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Iwonicz-Zdrój zaliczanym do sektora finansów publicznych przez Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój.

  1. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

 

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sowiński

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close