XXVI sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 14 lipca 2016r. (czwartek)

w Amfiteatrze  w Iwonicz-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 8.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • Określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
  • Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  • Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

3. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

4. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sowiński 

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close