XXVI sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 14 lipca 2016r. (czwartek)

w Amfiteatrze  w Iwonicz-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 8.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • Określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
  • Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  • Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

3. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

4. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sowiński 

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.