XXI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Informuję, że w dniu 14 marca 2016r. (poniedziałek) w Amfiteatrze w Iwonicz-Zdroju odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój;
  • zwolnienia z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2015r.;
  • zmian w uchwale budżetowej na 2016r.; 3projekty
  • udzielenia dotacji przedmiotowej dla ZGK w Iwoniczu-Zdroju na 2016r.;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości; 3 projekty
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
  • przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków świadczone przez ZGK w Iwoniczu-Zdroju;
  • przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;
  • przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016 – 2022;
  • zatwierdzenia strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022.
 2. Bieżące sprawy Gminy

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Sowiński

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close