XXI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Informuję, że w dniu 14 marca 2016r. (poniedziałek) w Amfiteatrze w Iwonicz-Zdroju odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój;
  • zwolnienia z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2015r.;
  • zmian w uchwale budżetowej na 2016r.; 3projekty
  • udzielenia dotacji przedmiotowej dla ZGK w Iwoniczu-Zdroju na 2016r.;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości; 3 projekty
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
  • przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków świadczone przez ZGK w Iwoniczu-Zdroju;
  • przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;
  • przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016 – 2022;
  • zatwierdzenia strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022.
 2. Bieżące sprawy Gminy

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Sowiński

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.