XVIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Informuję, że w dniu 28 grudnia 2015 r. (poniedziałek) w Domu Ludowym w Iwoniczu odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00

 Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie :
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2016 rok,
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2016 rok,
  • uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi
   i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,
  • zwolnień w podatku od nieruchomości,
  • wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad jej poboru,
  • uchwały budżetowej na rok 2016,:
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016–2022,
  • ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój,
  • uchwalenia jednolitego tekstu statutu Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 270, 262/2 położonych w obrębie geodezyjnym Iwonicz, gmina Iwonicz-Zdrój.
 2. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Sowiński

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close