XVIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Informuję, że w dniu 28 grudnia 2015 r. (poniedziałek) w Domu Ludowym w Iwoniczu odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00

 Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie :
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2016 rok,
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2016 rok,
  • uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi
   i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,
  • zwolnień w podatku od nieruchomości,
  • wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad jej poboru,
  • uchwały budżetowej na rok 2016,:
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016–2022,
  • ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój,
  • uchwalenia jednolitego tekstu statutu Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 270, 262/2 położonych w obrębie geodezyjnym Iwonicz, gmina Iwonicz-Zdrój.
 2. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Sowiński

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.