XLI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 9 listopada 2017 r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XLI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lubatowej,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Rąba i Gimnazjum Publiczne im. Amelii i Karola Załuskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Rąba w Iwoniczu-Zdroju,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. „ORŁA BIAŁEGO”  w Lubatówce,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na działce o numerze ewidencyjnym  828,  obręb Iwonicz-Zdrój, położonej w miejscowości  Iwonicz-Zdrój,
 • uchwalenia Statutu Miasta Iwonicz-Zdrój,
 • zmiany uchwały w spawie uchwalenia Statutu Sołectwa Iwonicz,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatowa,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatówka,
 • zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku,
 • ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 1. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

    Józef Sowiński 

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close