XIV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Informuję, że w dniu 27 października 2015r. (wtorek) w „Amfiteatrze” w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – etap I,
  • ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój,
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu
   i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
  • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • zmiany uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • zmiany uchwały nr III.8.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
  • w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie do orzekania w latach 2016-2019,
  • wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w latach 2016-2019,
  • wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie,
  • zmiany w uchwale budżetowej na 2015r.
 2. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Sowiński

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close