IV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

21 grudnia 2018 r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

IV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 9.00.

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    w Gminie Iwonicz-Zdrój,
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2019 rok,
  • ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
  • przyjęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiat Krośnieńskiego,
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdój,
  • zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
  1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Boczar 

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.