Rodzina 500+

Rządowy program wspierania rodziny w wychowaniu dzieci.

500-239x300 (1)

Akcja informacyjna oraz wydawanie wniosków dla mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój odbędzie się od 21 marca 2016r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pamiętaj, aby druk wniosku wypełnić dokładnie i czytelnie.
Uzupełnij wszystkie konieczne rubryki i oświadczenia.
(wzory poprawnie wypełnionych wniosków w linku poniżej)

File Format Doc-507x507 Wzór poprawnie wypełnionego wniosku na pierwsze dziecko
File Format Doc-507x507 Wzór poprawnie wypełnionego wniosku na drugie i kolejne dzieci

 Sprawdź, czy podpisałeś się we wszystkich koniecznych miejscach.

W linku poniżej możesz pobrać druk wniosku:

File Format Doc-507x507 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Załączniki do wniosku dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko

File Format Doc-507x507 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
File Format Doc-507x507 Oświadczenie członka rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
File Format Doc-507x507 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się zryczałtowanym podatkiem dochodowym
File Format Doc-507x507 Oświadczenie

Dodatkowo osoby pobierające świadczenie rodzinne wypełniają oświadczenie (nie są wówczas wymagane dochody z Urzędu Skarbowego oraz składki ZUS/KRUS).

Ponadto w przypadku przebywania jednego z członków rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze zobowiązane są do złożenia oświadczenia dotyczącego ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczenia.

Wniosek możesz złożyć od 1 kwietnia w dowolnie wybrany przez ciebie sposób:

 • Osobiście w siedzibie
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  PL. DIETLA 2
  38-440 IWONICZ ZDRÓJ
 • Możesz wysłać wniosek pocztą (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres:
  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  PL. DIETLA 2
  38-440 IWONICZ ZDRÓJ
 • Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP
 • możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia
 • Możesz złożyć wniosek drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS
 • Możesz złożyć wniosek drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi

Więcej informacji w podanym linku poniżej:

Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień i niezbędnych dokumentów w indywidualnych przypadkach udzielone zostaną przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosku uprzejmie prosimy o dostarczenie zaświadczenia z URZĘDU SKARBOWEGO o wysokości dochodu za rok 2014 każdego pełnoletniego członka rodziny oraz zaświadczenia z ZUS/KRUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne każdego pełnoletniego członka rodziny za 2014.

Nowy numer rachunku bankowego Gminy Iwonicz-Zdrój
od dnia 1 lipca 2016 roku.

Informuje się, że  od dnia 1 lipca 2016 r. zmienia się bank obsługujący Gminę Iwonicz-Zdrój na Bank Pekao SA oraz numer konta bankowego, na które należy wpłacać zobowiązania wobec Gminy Iwonicz-Zdrój (wpłaty w Banku Pekao SA można dokonywać bez prowizji i opłat).
W związku z tym, uprzejmie prosimy o realizację płatności na nowy rachunek bankowy od dnia 1 lipca 2016 r.

Nowy numer rachunku Gminy Iwonicz-Zdrój:

59 1240 1792 1111 0010 6851 3444

W listopadzie br. planowane jest wygenerowanie nowych kont wirtualnych dla płatników.

Po wygenerowaniu tych kont każdy płatnik opłaty za śmieci otrzyma informację o nowym indywidualnym numerze konta, na które będzie mógł dokonywać wpłaty.

Do tego czasu wpłat można dokonywać na rachunek w Pekao SA podany wyżej  lub na dotychczasowy indywidualny numer rachunku w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Wpłaty do PBS umożliwia dodatkowa okresowa umowa z PBS zawarta do końca grudnia 2016 roku.

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za wynikłe z tego tytułu utrudnienia.

Witold Kocaj - Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close