Podatek rolny

Osoba załatwiająca sprawę:
Anna Jakubowicz
pokój nr 105
tel. 13 43 502 12 wew. 139

Podatek rolny – osoby prawne

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

Załączniki:
 ZR-1A– dane o nieruchomościach rolnych
ZR-1B – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
ZW-1 – dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach

Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Podatek rolny – osoby fizyczne

IR-1 – Informacja ws. podatku rolnego

Załączniki:
 ZR-1A– dane o nieruchomościach rolnych
ZR-1B – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
ZW-1 – dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach

Termin składania: w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.