Podatek od nieruchomości

Osoba załatwiająca sprawę:
Anna Jakubowicz
pokój nr 105
tel. 13 43 502 12 wew. 139

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.

Załączniki:
ZN-1A – dane o nieruchomościach
ZN-1B – dane o zwolnieniach podatkowych podatku od nieruchomości
ZW-1 – dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach

Termin składania: Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

IN-1 – Informacja ws. podatku od nieruchomości

Załączniki:
 ZN-1A – dane o nieruchomościach
 ZN-1B – dane o zwolnieniach podatkowych podatku od nieruchomości
 ZW-1 – dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach

Termin składania: w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.