Podatek leśny

Osoba załatwiająca sprawę:
Anna Jakubowicz
pokój nr 105
tel. 13 43 502 12 wew. 139

Podatek leśny – osoby prawne

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

Załączniki:
ZL-1A – dane o nieruchomościach leśnych
ZL-1B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
ZW-1 – dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach

Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Podatek leśny – osoby prawne

IL-1– Informacja ws. podatku leśnego

Załączniki:
ZL-1A– dane o nieruchomościach leśnych
ZL-1B– dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
ZW-1-1 – dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach

Termin składania: w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.