Kontakt

Numer głównego rachunku bankowego Gminy Iwonicz-Zdrój:

Bank Pekao SA – 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444

 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój

NIP: 6841003307, Regon: 000529640

 

Gmina Iwonicz-Zdrój

Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój

NIP: 6842356947, Regon: 370440548

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju
Al. Słoneczna 28; 38-440 Iwonicz-Zdrój

 13 43 502 12

Pn:  7:00 – 17:00
Wt-Czw:   7:00- 15:00
Pt:   7:00- 13:00

Telefon: +48 13 43 502 12

Numery wewnętrzne:

111 – Sekretariat
126 – FAX

114 – Działalność gospodarcza
119 – Planowanie przestrzenne, pozyskiwanie środków pozabudżetowych
113 – Gospodarka odpadami komunalnymi – wpłaty i zaległości
139 – Podatki
121 – Ochrona środowiska
122 – Biuro Obsługi Mieszkańca, Gospodarka odpadami komunalnymi – deklaracje, wydawanie naklejek
124 – Rozwój Gminy, Budownictwo
130 – BHP oraz zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego (Poza godzinami pracy Urzędu awaria należy zgłaszać pod numerem 991)
131 – Zamówienia publiczne, Promocja Gminy
136 – Księgowość

113 – Faktury VAT
138 – Sport
140 – Płace, Kadry, Sprawy społeczne
142 – Projekty Unijne, Fundusz Sołecki
143 – Kasa

Urząd Stanu Cywilnego
127 – Urząd Stanu Cywilnego – zastępca kierownika USC
128 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności

Referat Oświaty – ul. Jana Rąba:
144 – Kierownik Referatu Oświaty
145 – kadry i płace Oświaty

785 026 700 – księgowość Oświaty
785 026 586 – Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Piotr Dobrowolski – 513 127 815

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Aleja Leśna 2c
Tel. 508 140 541
Konto bankowe: 12 8642 1041 2006 4003 4986 0001

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Plac Dietla 2
Tel. 13 435 06 70
13 49 39 806 – Świadczenia rodzinne
Konto bankowe:  70 1240 1792 1111 0010 6850 6068

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Zdrojowa 122
Tel. 13 435 06 51

Kontakt z sołtysami:

Iwonicz – Waldemar Niemczyk – Tel.: 785 026 103 lub 13 43 502 97
Lubatówka – Stanisław Drozd – Tel.: 785 026 105 lub 13 43 509 56
Lubatowa – Józef Turek – Tel.: 785 026 104 lub 13 43 502 89

Zarządu Miasta obecnej kadencji (2015-2019):

Rajmund Boczar – przewodniczący, tel.602 333 969
Alfred Jezierzański – z-ca przewodniczącego, tel. 609 053.778
Kazimierz Deręg – skarbnik, tel. 796 733 401
Michał Nycz – sekretarz, tel. 662 325 561
Kielar Jan – członek

Kontakt e-mail: zarzad@iwonicz-zdroj.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia Lekarska

ul. Ks. Jana Rąba 4
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 505  10

Nowy numer rachunku bankowego Gminy Iwonicz-Zdrój
od dnia 1 lipca 2016 roku.

Informuje się, że  od dnia 1 lipca 2016 r. zmienia się bank obsługujący Gminę Iwonicz-Zdrój na Bank Pekao SA oraz numer konta bankowego, na które należy wpłacać zobowiązania wobec Gminy Iwonicz-Zdrój (wpłaty w Banku Pekao SA można dokonywać bez prowizji i opłat).
W związku z tym, uprzejmie prosimy o realizację płatności na nowy rachunek bankowy od dnia 1 lipca 2016 r.

Nowy numer rachunku Gminy Iwonicz-Zdrój:

59 1240 1792 1111 0010 6851 3444

W listopadzie br. planowane jest wygenerowanie nowych kont wirtualnych dla płatników.

Po wygenerowaniu tych kont każdy płatnik opłaty za śmieci otrzyma informację o nowym indywidualnym numerze konta, na które będzie mógł dokonywać wpłaty.

Do tego czasu wpłat można dokonywać na rachunek w Pekao SA podany wyżej  lub na dotychczasowy indywidualny numer rachunku w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Wpłaty do PBS umożliwia dodatkowa okresowa umowa z PBS zawarta do końca grudnia 2016 roku.

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za wynikłe z tego tytułu utrudnienia.

Witold Kocaj - Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój