Gospodarka odpadami

Miejsce załatwienia spraw związanych z gospodarka odpadami:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, al. Słoneczna 28
Biuro Obsługi Mieszkańców– deklaracje, naklejki, worki, harmonogramy
Tel. 13 43 502 12 wew. 122

Sprawy finansowe  (opłaty za odpady komunalne -należności, rozliczenia, zadłużenia):
Tel. 13 43 502 12 wew. 113 – pok. 105

Dodatkowo: Referat Infrastruktury – zgłoszenia nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych, zasady gromadzenia odpadów, regulaminy itp. – Tel. 13 43 502 12 wew. 121 – pok.203

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy między właścicielem nieruchomości a firmą wywozową przejęły gminy. Gmina Iwonicz-Zdrój co roku wyłania w przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W roku 2018 obowiązki odbierania odpadów zostały przekazane firmie REMONDIS KROeko z/s w Krośnie. Gmina nie podjęła uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele tych nieruchomości w dalszym ciągu są zobowiązani do zawarcia umowy z uprawnionym podmiotem i ponosić koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i innych niż komunalne.

Opłaty:

  • 7,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej  daną nieruchomość, jeżeli odpady będę zbierane w sposób selektywny tj. zbierane jako 4 frakcje : odpady zmieszane ( worek szary), tworzywa sztuczne itp. (worek żółty), szkło ( worek zielony), papier i tektura (worek niebieski), odpady ulegające biodegradacji (worek brązowy),
  • 12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady będę zbierane w sposób nieselektywny tj. zbieranie wszystkich odpadów jako zmieszanych w jednym pojemniku (worku).

W zabudowie wielomieszkaniowej odpady komunalne zbierane będą w pojemnikach:
• pojemniki na odpady zmieszane – o pojemności 1100 l,
• pojemniki „dzwony” przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, papieru, tektury, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metal – o pojemności 1500 l, – a także w pojemnikach (workach) jak w zabudowie jednorodzinnej.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania  opłaty za śmieci:

Mieszkańcy  zobowiązani są do uiszczania comiesięcznej opłaty w kwocie wynikającej z deklaracji do 10 – go dnia następnego miesiąca. Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Gminy (informację nt. numeru konta można uzyskać w Urzędzie Gminy) lub w kasie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój ( kasa znajduje się w głównym budynku Urzędu Gminy przy Al. Słoneczna 28).

Pliki do pobrania:

DRUK deklaracja

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2018:

Regulamin utrzymania czystości i porządku:

Jak segregować śmieci?

Worki żółte

Wrzucamy:

tworzywa sztuczne czyste i zgniatane: jednorazowe butelki po napojach (np. typu PET), worki foliowe, torebki plastikowe, pojemniki po szamponach, żelach, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych; drobny metal min. czyste puszki po konserwach, puszki aluminiowe, drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych, metalowe zakrętki od słoików i butelek;

opakowania wielomateriałowe czyli opakowania składające się z więcej niż jednego rodzaju materiału np. z folii i papieru min.: kartony po mleku, sokach, opakowania po zupkach, chipsach

NIE wrzucamy:
butelek po olejach technicznych, butelek wielokrotnego użytku, zabrudzonych lub tłustych papierów (np. z masła lub margaryny), pojemników po aerozolach, puszek po farbach, lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin, baterii , tworzyw sztucznych budowlanych, styropianu, butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekarstwach, elementów RTV i AGD

Worki zielone

Wrzucamy:

szkło (kolorowe i bezbarwne), tj. opakowania wykonane ze szkła min. słoiki,  butelki szklane, pojemniki szklane,  szklane opakowania po kosmetykach,  stłuczkę szklaną.

NIE wrzucamy:

porcelany,  fajansu,  kamionki,  naczyń żaroodpornych,  luster,  szkła okiennego,  szkła zbrojonego,  żarówek,  lampy neonowych i halogenowych

 

Worki niebieskie

Wrzucamy:

opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy.

Nie wrzucamy:  

odpadów higienicznych  np. ręczników papierowych  i zużytych chusteczek, kartonów po mleku i napojach, papieru lakierowanego  i powleczonego folią, zanieczyszczonych papierów, papierowych worków po nawozach  i materiałach budowlanych,

 

Worki brązowe

Wrzucamy:

odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew,

Nie wrzucamy:

ziemia i kamienie, popiół z węgla kamiennego, drewno impregnowane, kości i odchody zwierząt, olej jadalny, płyty wiórowe i pilśniowe.

Pytania i odpowiedzi – FAQ

Czy w dowolnym czasie mogę zmienić złożoną wcześniej deklarację?
TAK, w każdym momencie można złożyć korektę deklaracji. Korektę składamy tak samo jak pierwszą deklarację tj. wypełniamy deklarację (zaznaczamy opcję „korekta”) i składamy ją do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

W ulotce „Uwaga” związanej z uchwałą Nr XXXIV/244/2013 czytamy, że pojemników, butelek szklanych i plastikowych: – nie myjemy?
TAK, nie myjemy. Opróżniamy tylko z zawartości.

Gdzie należy wyrzucać np. pojemniki po aerozolach, puszki po farbach, opakowania po środkach roślin, tworzywa sztuczne budowlane?
Spośród wymienionych odpadów można wyodrębnić dwie kategorie tj. odpady niebezpieczne- pojemniki po aerozolach, puszki po farbach, opakowania po środkach ochrony roślin, żarówki; oraz odpady budowlane- tworzywa sztuczne budowlane, porcelana, kamionki, lustra, szkło okienne.

Wszystkie te odpady pomimo iż powstają w gospodarstwie domowym powinny zostać wyłapane spośród strumienia odpadów komunalnych. Dlatego też, nie powinno umieszczać się ich zarówno w worku żółtym, zielonym jak i białym. Co nie oznacza że Gmina nie prowadzi zbiórki tych odpadów, można je przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, ul. Zdrojowa 122, gdzie przewiduje się specjalne pojemniki na poszczególne odpady.

W przypadku odpadów budowlanych jakie powstają podczas prac remontowych w niewielkim zakresie można je oddać nieodpłatnie, natomiast odpad powstały podczas budowy domu lub remontu całego mieszkania nie należy do kategorii odpadów komunalnych i za odbiór takiego odpadu trzeba dodatkowo zapłacić.

Dlaczego w harmonogramie odbioru śmieci mamy tylko raz w miesiącu odbiór worków żółtych?
Częstotliwość wywozu worków żółtych został ściśle określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku wprowadzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XXIX/215/2013 w dniu 17 kwietnia 2013 r., zmienionego uchwałą Nr XLI/283/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku.

Od 1 stycznia 2018 roku wprowadzony został dodatkowy pojemnik (worek niebieski) na papier i tekturę. W związku z powyższym z frakcji tworzywa sztuczne zostały wydzielone odpady papierowe i tekturowe, które będą zbierane w oddzielnych workach. Właściciele nieruchomości, którzy nie będą dysponować miejscem do gromadzenia tworzyw sztucznych przez okres miesięczny, mogą korzystać z pojemników żółtych rozstawionych na terenie gminy lub dostarczać do gminnego PSZOK-u w Iwoniczu-Zdroju ul. Zdrojowa 122.

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close