Gospodarka odpadami

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, al. Słoneczna 28
Referat Finansowy, pokój 106 – parter
Tel. 13 43 502 12 wew. 120 lub 139

Osoba załatwiająca sprawę:
Halina Kielar, tel. 13 43 502 12 wew. 113

Dodatkowo: Biuro Obsługi Mieszkańca, tel. 13 43 502 12 wew. 122

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy między właścicielem nieruchomości a firmą wywozową przejęły gminy. Gmina Iwonicz-Zdrój co roku wyłania w przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.

Opłaty:

• 7,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej  daną nieruchomość, jeżeli odpady będę zbierane w sposób selektywny tj. zbierane jako 3 frakcje : odpady zmieszane ( naklejka biała), tworzywa sztuczne itp. (nakleja żółta), szkło ( naklejka zielona),
• 12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady będę zbierane w sposób nieselektywny tj. zbieranie wszystkich odpadów jako zmieszanych w jednym pojemniku (worku).

W zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zbierane będą w następujący sposób:
• do pojemników (worków) opatrzonych naklejką białą – odpady zmieszane, niesegregowane,
• do pojemników (worków) opatrzonych naklejką żółtą- tworzywa sztuczne, papier, tektura, metal i opakowania wielomateriałowe,
• do pojemników (worków) opatrzonych naklejką zieloną – szkło ( białe i kolorowe),

Uwaga!!! Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju podjęła uchwałę, o tym ,że zakup worków foliowych i pojemników będzie dokonywany przez Gminę i na jej koszt, dotyczy to także naklejek na worki.

W zabudowie wielomieszkaniowej odpady komunalne zbierane będą w pojemnikach:
• pojemniki na odpady zmieszane – o pojemności 1100 l,
• pojemniki „dzwony” przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, papieru, tektury, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metal – o pojemności 1500 l, – a także w pojemnikach (workach) jak w zabudowie jednorodzinnej.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania  opłaty za śmieci:

Mieszkańcy  zobowiązani są do uiszczania comiesięcznej opłaty w kwocie wynikającej z deklaracji do 10 – go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Gminy (informację nt. numeru konta można uzyskać w Urzędzie Gminy) lub w kasie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój ( kasa znajduje się w głównym budynku Urzędu Gminy przy Al. Słoneczna 28).

Pliki do pobrania:

DRUK deklaracja

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2017:

Jak segregować śmieci?

Worki żółte
TAK:
tworzywa sztuczne min. czyste i zgniatane: jednorazowe butelki po napojach (np. typu PET), worki foliowe, torebki plastikowe, pojemniki po szamponach, żelach, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych; papier i tekturę min.: czasopisma, książki, kartony, pudełka tekturowe, worki papierowe; metal min. czyste puszki po konserwach, puszki aluminiowe, drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych, metalowe zakrętki od słoików i butelek; opakowania wielomateriałowe czyli opakowania składające się z więcej niż jednego rodzaju materiału np. z folii i papieru min.: kartony po mleku, sokach, opakowania po zupkach, chipsach

NIE:
butelki po olejach technicznych, butelki wielokrotnego użytku, zabrudzony lub tłusty papier (np. z masła lub margaryny), pojemniki po aerozolach, puszki po farbach, lakierach, opakowania po środkach ochrony roślin, baterie, tworzywa sztuczne budowlane, styropian, butelki i pojemniki z pozostałościami zawartości, opakowania po lekarstwach, elementy RTV i AGD

Worki zielone
TAK: szkło (kolorowe i bezbarwne), tj. opakowania wykonane ze szkła wolne od zanieczyszczeń min. • słoiki • butelki szklane, • pojemniki szklane, • szklane opakowania po kosmetykach, • stłuczkę szklanąNIE: • porcelana, • fajans, • kamionka, • naczynia żaroodporne, • lustra, • szkło okienne, • szkło zbrojone, • żarówki, • lampy neonowe i halogenowe

Pytania i odpowiedzi – FAQ

Czy w dowolnym czasie mogę zmienić złożoną wcześniej deklarację?
TAK, w każdym momencie można złożyć korektę deklaracji. Korektę składamy tak samo jak pierwszą deklarację tj. wypełniamy deklarację (zaznaczamy opcję „korekta”) i składamy ją do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

W ulotce „Uwaga” związanej z uchwałą Nr XXXIV/244/2013 czytamy, że pojemników, butelek szklanych i plastikowych: – nie myjemy?
TAK, nie myjemy. Opróżniamy tylko z zawartości.

Gdzie należy wyrzucać np. pojemniki po aerozolach, puszki po farbach, opakowania po środkach roślin, tworzywa sztuczne budowlane?
Spośród wymienionych odpadów można wyodrębnić dwie kategorie tj. odpady niebezpieczne- pojemniki po aerozolach, puszki po farbach, opakowania po środkach ochrony roślin, żarówki; oraz odpady budowlane- tworzywa sztuczne budowlane, porcelana, kamionki, lustra, szkło okienne. Wszystkie te odpady pomimo iż powstają w gospodarstwie domowym powinny zostać wyłapane spośród strumienia odpadów komunalnych. Dlatego też, nie powinno umieszczać się ich zarówno w worku żółtym, zielonym jak i białym. Co nie oznacza że Gmina nie prowadzi zbiórki tych odpadów, można je przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, ul. Zdrojowa 122, gdzie przewiduje się specjalne pojemniki na poszczególne odpady. W przypadku odpadów budowlanych jakie powstają podczas prac remontowych w niewielkim zakresie można je oddać nieodpłatnie, natomiast odpad powstały podczas budowy domu lub remontu całego mieszkania nie należy do kategorii odpadów komunalnych i za odbiór takiego odpadu trzeba dodatkowo zapłacić.

Dlaczego w harmonogramie odbioru śmieci mamy tylko raz w miesiącu odbiór worków żółtych?
Częstotliwość wywozu worków żółtych został ściśle określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku wprowadzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/215/2013 w dniu 17 kwietnia 2013 r. Zmiana harmonogramu jest zatem uzależniona od zmiany uchwały. W miarę zwiększenia się ilości odpadów oddawanych w workach żółtych, zostanie przedstawiony na sesję Rady gminy wniosek o zmianę regulaminu w zakresie częstotliwości odbioru tych odpadów.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września 2017 r. o godz. 18.00 w sali kina Wczasowicz w Iwoniczu-Zdroju,

w związku z ogłoszonymi konsultacjami społecznymi.

odbędzie się spotkanie w sprawie uchwalenia statutu Miasta Iwonicz-Zdrój.

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z załączonym projektem uchwały (do pobrania także w Biurze Obsługi Mieszkańca)

określającej statut Miasta Iwonicz-Zdrój oraz o zgłaszanie do niego konstruktywnych opinii i uwag.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close