Obowiązek zgłaszania faktu zerwania plomb na wodomierzach

Obowiązek zgłaszania faktu zerwania plomb na wodomierzach
Obowiązek zgłaszania faktu zerwania plomb na wodomierzach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju uprzejmie przypomina o konieczności  zgłaszania  faktu zerwania  p l o m b y  ZGK  na  wodomierzu zainstalowanym na przyłączu wody własnej (studziennej)  oraz  na  wodomierzu zainstalowanym na przyłączu wody miejskiej z wodociągu sieciowego Iwonicz-Zdrój.

Fakt ten należy zgłosić niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym  3 dni  od dnia zerwania plomby.

Wyjaśniamy, że zgłoszenia zerwania plomby  można dokonać osobiście w Biurze  ZGK  Dział Wodociągów i Kanalizacji  lub  telefonicznie  na numer   13 43 506 51     lub  502  090  079  w  godzinach   pracy  biura   ZGK.

Przypominamy, że wodomierz  bez plomby  nie jest dopuszczony do prowadzenia rozliczeń i do odczytu przez uprawnionego pracownika ZGK ( możliwość nałożenia kary grzywny – art.28.1. ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia braku plomby ZGK  na  wodomierzu  i  braku zgłoszenia jej zerwania  ZGK Iwonicz-Zdrój,  Dział Wodociągów i Kanalizacji  za dany okres rozliczeniowy naliczać będzie   r y c z a ł t   ( brak wodomierza ! ).  

                                                            

 Prosimy o terminowe zgłaszanie faktu zerwania plomby ZGK  na wodomierzach .

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.

Z ogromnym niedowierzaniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska. Bezrozumne, bestialskie zabójstwo zadało cios w samo serce Rodziny i Bliskich Pana Prezydenta oraz wszystkich gdańszczan, do  głębi wstrząsając całą Polską. Odszedł wspaniały, pełen ciepła człowiek, patriota, strażnik samorządności zawsze otwarty na drugiego człowieka i gotów do dialogu. Wobec tak niewyobrażalnej straty niełatwo zaleźć jakiekolwiek słowa otuchy.

W tych trudnych momentach łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi śp. Pana Prezydenta, składając najszczersze wyrazy głębokiego współczucia.