Obowiązek zgłaszania faktu zerwania plomb na wodomierzach

Obowiązek zgłaszania faktu zerwania plomb na wodomierzach
Obowiązek zgłaszania faktu zerwania plomb na wodomierzach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju uprzejmie przypomina o konieczności  zgłaszania  faktu zerwania  p l o m b y  ZGK  na  wodomierzu zainstalowanym na przyłączu wody własnej (studziennej)  oraz  na  wodomierzu zainstalowanym na przyłączu wody miejskiej z wodociągu sieciowego Iwonicz-Zdrój.

Fakt ten należy zgłosić niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym  3 dni  od dnia zerwania plomby.

Wyjaśniamy, że zgłoszenia zerwania plomby  można dokonać osobiście w Biurze  ZGK  Dział Wodociągów i Kanalizacji  lub  telefonicznie  na numer   13 43 506 51     lub  502  090  079  w  godzinach   pracy  biura   ZGK.

Przypominamy, że wodomierz  bez plomby  nie jest dopuszczony do prowadzenia rozliczeń i do odczytu przez uprawnionego pracownika ZGK ( możliwość nałożenia kary grzywny – art.28.1. ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia braku plomby ZGK  na  wodomierzu  i  braku zgłoszenia jej zerwania  ZGK Iwonicz-Zdrój,  Dział Wodociągów i Kanalizacji  za dany okres rozliczeniowy naliczać będzie   r y c z a ł t   ( brak wodomierza ! ).  

                                                            

 Prosimy o terminowe zgłaszanie faktu zerwania plomby ZGK  na wodomierzach .

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close