Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo

Na podstawie  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o ochronie danych )

Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu- Zdroju, Ul. Zdrojowa 122, 38-440 Iwonicz- Zdrój, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych,
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą /są  w celu realizacji zapisów umowy zawartej z Administratorem,
  3. Administrator przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy.
  4. Posiada/ją Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu,
  2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy zawartej z Administratorem lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.