Skład zespołu interdyscyplinarnego

Na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w składzie:

 • Urszula Menet-Zięba – przewodnicząca Zespołu, specjalista pracy socjalnej w GOPS w Iwoniczu – Zdroju;
 • Anna Gościńska – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwoniczu – Zdroju;
 • Alicja Jakieła – pracownik socjalny GOPS w Iwoniczu – Zdroju;
 • Dorota Kielar – pedagog w Gimnazjum Publicznym w Iwoniczu;
 • Zofia Klimkiewicz – pielęgniarka w NZOZ w Lubatowej;
 • Anna Krukar – kurator zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Krośnie;
 • Lidia Kuliga – dyrektor Przedszkola w Iwoniczu;
 • Barbara Perszewska – pedagog Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatowej;
 • Elżbieta Polak – kurator społeczny, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lubatowej;
 • Maria Szajna – pedagog Szkoły Podstawowej w Iwoniczu;
 • Urszula Szarek- Bieńko – pedagog ZSPiG w Lubatówce
 • Joanna Szwast– pedagog Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iwoniczu –Zdroju;
 • Elżbieta Walus – pielęgniarka SPZOZ w Iwoniczu-Zdroju;
 • Krystyna Włodarczyk – dyrektor Przedszkola w Iwoniczu – Zdroju;
 • Wiesława Rykała – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Rymanowie;
 • Piotr Pawłowski – przedstawiciel Posterunku Policji w Iwoniczu – Zdroju.

Zespół Interdyscyplinarny działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, ul. Plac Dietla 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój, tel. 13 43 506-7-, e-mail: gops@iwonicz-zdroj.pl

Dane teleadresowe instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz instytucji pomagających osobom uwikłanym w przemoc domową

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Dietla 2
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 506 70
gops@iwonicz-zdroj.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Ks. Jana Rąba 4
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 785 026 586
anna.goscinska@iwonicz-zdroj.pl

Publiczne Gimnazjum w Iwoniczu
ul. Zagrodniki 21
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 518 21
gimiwo@op.pl

NZOZ w Lubatowej
Lubatowa 287
tel. 13 43 502 40

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (w sprawach karnych)
ul. Wolności 3
38-400 Krosno
tel 13 43 772 11
kurator.dor@krosno.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (w sprawach rodzinnych i nieletnich)
ul. Wolności 3
38-400 Krosno
tel. 13 43 772 13
kurator.rodz@krosno.sr.gov.pl

Przedszkole Gminne w Iwoniczu
ul. Długa 52
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 506 26
przediwo@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Lubatowej
Lubatowa 284
tel. 13 43 502 60
sp_lubatowa@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowaw Iwoniczu
ul. Zagrodniki 21
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 504 70
spiwonicz@op.pl

ZSPiG w Lubatówce
Lubatówka 93c
tel. 13 43 508 89
podgim@wp.pl

ZSPiG w Iwoniczu-Zdroju
ul. Szkolna 2
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 508 20
spiwozdroj@poczta.onet.pl

SPZOZ Gminna Przychodnia Lekarska
ul. Ks. Jana Rąba 4
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 505 10

Przedszkole Gminne w Iwoniczu-Zdroju
ul. Słoneczna 30
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 502 41
przedszkole.iz@interia.pl

Posterunek Policji w Iwoniczu-Zdroju
ul. Denisa 2
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 293 76

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
ul. Ks. Jana Rąba 4
38-440 Iwonicz-Zdrój

Czynny w każdy poniedziałek od 16.30 do 18.30

Inne instytucje:

 • Policja: 997
 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Telefon alarmowy: 112
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: 0 801 12 00 02

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close