Rodziny wspierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju ogłasza nabór kandydatów na rodziny wspierające.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu Zdroju w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.332 z późn.zm.) pragnie zaprosić do współpracy rodziny i osoby zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi).

Zadaniem rodziny wspierającej jest:

 • współpraca z asystentem rodziny;
 • pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka;
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • pomoc w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Aby zostać kandydatem na rodzinę wspierającą  należy spełnić następujące warunki:

 •  posiadać stałe źródło utrzymania;
 •  wypełniać  obowiązek alimentacyjny;
 •  mieć pełne prawa rodzicielskie (kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz nie miał jej ograniczonej);
 •  posiadać pełne prawa obywatelskie (kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo);
 •  potrafić rozwiązywać problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi;
 •  być zdrowy (kandydat  nie jest zaburzony ani chory psychicznie);
 •  być wolny od uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu.

Jeśli jesteś zainteresowany wystarczy tylko:

 • złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju;
 • wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata;
 • uzyskać pozytywną opinię dyrektora ośrodka pomocy społecznej;
 • odbyć bezpłatne szkolenie na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju;
 • podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie.

Szczegółowe informację  na temat wspierania rodziny można uzyskać  w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju ul. Plac Dietla 2. 38-440 Iwonicz-Zdrój oraz pod numerem telefonu 13 43 506 70.

 

Nowy numer rachunku bankowego Gminy Iwonicz-Zdrój
od dnia 1 lipca 2016 roku.

Informuje się, że  od dnia 1 lipca 2016 r. zmienia się bank obsługujący Gminę Iwonicz-Zdrój na Bank Pekao SA oraz numer konta bankowego, na które należy wpłacać zobowiązania wobec Gminy Iwonicz-Zdrój (wpłaty w Banku Pekao SA można dokonywać bez prowizji i opłat).
W związku z tym, uprzejmie prosimy o realizację płatności na nowy rachunek bankowy od dnia 1 lipca 2016 r.

Nowy numer rachunku Gminy Iwonicz-Zdrój:

59 1240 1792 1111 0010 6851 3444

W listopadzie br. planowane jest wygenerowanie nowych kont wirtualnych dla płatników.

Po wygenerowaniu tych kont każdy płatnik opłaty za śmieci otrzyma informację o nowym indywidualnym numerze konta, na które będzie mógł dokonywać wpłaty.

Do tego czasu wpłat można dokonywać na rachunek w Pekao SA podany wyżej  lub na dotychczasowy indywidualny numer rachunku w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Wpłaty do PBS umożliwia dodatkowa okresowa umowa z PBS zawarta do końca grudnia 2016 roku.

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za wynikłe z tego tytułu utrudnienia.

Witold Kocaj - Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close