Dodatki mieszkaniowe

Miejsce załatwienia sprawy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac Dietla 2
tel. 13 43 506 70

Osoba załatwiająca sprawę:
Iwona Wójcik-Druciak

Przyznanie dodatku mieszkaniowego:

Wymagane dokumenty:

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy: Do trzydziestu dni
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dukla w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Inne informacje: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego składa osobiście wnioskodawca lub osoba uprawniona, po okazaniu dowodu tożsamości
Podstawa prawna: art.7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn. zm ).

Zaświadczenie o pobieraniu dodatku mieszkaniowego

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości pobieranego dodatku mieszkaniowego
Opłaty: Opłata skarbowa: za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.
Zał. cz. II p. 21 ustawy z dnia 16/11/2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225 poz. 1635, z późniejszymi zmianami)
Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni
Tryb odwoławczy: Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Inne informacje: brak
Podstawa prawna: Podstawa prawna: ustawa z dnia 21/06/2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71 poz 734 z póżniejszymi zmianami)