Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

Informacje o GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju jest jednostką organizacyjną Gminy Iwonicz – Zdrój. Ośrodek został powołany do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać własnymi siłami, wykorzystując swoje uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomagają w tym pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodku, którzy wspierają osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i swoja pomocą umożliwiają im życie w warunkach odpowiadających godności każdego człowieka. Pracownicy socjalni poprzez pracę socjalną starają się aktywizować osoby i rodziny, aby dążyły do usamodzielnienia. Udzielają pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Pomoc społeczna to także zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych patologiami.

Jeżeli w swoim życiu przeżywasz trudne doświadczenie, nie radzisz sobie z nim, czujesz się samotny, odtrącony, bezradny… Jeżeli dręczą Cię pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi – przyjdź do nas, napisz e-maila lub zadzwoń.
Pracownicy Ośrodka spróbują Ci pomóc.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju realizuje ponadto inne zadania przewidziane ustawami dla Gminy Iwonicz – Zdrój z zakresu zadań własnych oraz zleconych przez administrację rządową (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, asystentura rodzinna, stypendia szkolne, karta dużej rodziny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, potwierdzanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego).

Dyrektor: Iwona Wójcik-Druciak
Główna ksiegowa: Lucyna Borek
Adres: ul. Plac Dietla 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój

Telefon:
13 43 506 70  (pomoc społeczna, asystent rodziny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, Karta Dużej Rodziny )
13 49 39 806  (świadczenia rodzinne i wychowawcze – Lubatowa, Iwonicz-Zdrój, fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne )
134939915  (świadczenia rodzinne i wychowawcze – Lubatówka, Iwonicz)

Fax: 13 43 506 70
E-mail: gops@iwonicz-zdroj.pl

Godziny otwarcia: Poniedziałek – piątek, godz. 7.00 – 15.00

Pracownicy socjalni:

 • Alicja Jakieła ( pracownik socjalny)
  rejon: Iwonicz- ul. Floriańska, Kmieca, Zagrodniki
 • Małgorzata Wiernasiewicz (specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Iwonicz – ul. Długa, Zadwór
 • Bernarda Tkaczyk ( specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Lubatowa nr 1- 50, 315- 383, Lubatówka nr 1-38, 77-118
 • Elżbieta Śnieżek ( specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Lubatowa nr 140- 279, 397 – 400 i tzw. Doły
 • Urszula Menet- Zięba ( specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Iwonicz-Zdrój, Lubatówka od numeru 39-93
 • Agnieszka Łuszcz(pracownik socjalny),
  rejon: Lubatowa nr 55 – 139, 280 – 314, Turkówka (oprócz 397 – 400)

Asystent rodziny: Agnieszka Jakubowicz

Księgowość/Kadry: Paulina Rygiel

Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i stypendium szkolnego:

 • Justyna Kasprzyk – Starszy Referent
 • Zbigniew Zima – Starszy Referent
 • Ewelina Tutak – Starszy Referent (w zastępstwie Paweł Zając)
 • Barbara Penar – Referent
 • Natalia Czekaj – Referent

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close