Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

Informacje o GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju jest jednostką organizacyjną Gminy Iwonicz – Zdrój. Ośrodek został powołany do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać własnymi siłami, wykorzystując swoje uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomagają w tym pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodku, którzy wspierają osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i swoja pomocą umożliwiają im życie w warunkach odpowiadających godności każdego człowieka. Pracownicy socjalni poprzez pracę socjalną starają się aktywizować osoby i rodziny, aby dążyły do usamodzielnienia. Udzielają pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Pomoc społeczna to także zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych patologiami.

Jeżeli w swoim życiu przeżywasz trudne doświadczenie, nie radzisz sobie z nim, czujesz się samotny, odtrącony, bezradny… Jeżeli dręczą Cię pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi – przyjdź do nas, napisz e-maila lub zadzwoń.
Pracownicy Ośrodka spróbują Ci pomóc.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju realizuje ponadto inne zadania przewidziane ustawami dla Gminy Iwonicz – Zdrój z zakresu zadań własnych oraz zleconych przez administrację rządową (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, asystentura rodzinna, stypendia szkolne, karta dużej rodziny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, potwierdzanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego).

Dyrektor: Iwona Wójcik-Druciak
Główna ksiegowa: Lucyna Borek
Adres: ul. Plac Dietla 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój

Telefon:
13 43 506 70
13 49 39 806 (św. rodz.)

Fax: 13 43 506 70
E-mail: gops@iwonicz-zdroj.pl

Godziny otwarcia: Poniedziałek – piątek, godz. 7.00 – 15.00

Pracownicy socjalni:

 • Jolanta Kapała ( Starszy pracownik socjalny)
  rejon: Iwonicz- ul. Floriańska, Kmieca, Zagrodniki
 • Małgorzata Wiernasiewicz (specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Iwonicz – ul. Długa, Zadwór
 • Bernarda Tkaczyk ( specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Lubatowa nr 1- 50, 315- 383
 • Elżbieta Śnieżek ( specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Lubatowa nr 140- 279, 397 – 400 i tzw. Doły
 • Urszula Menet- Zięba ( specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Iwonicz-Zdrój, Lubatówka od numeru 39-93
 • Alicja Jakieła ( specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Lubatowa nr 55 – 139, 280 – 314, Turkówka (oprócz 397 – 400)

Asystent rodziny: Agnieszka Łuszcz

Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i stypendium szkolnego:

 • Maria Maryśka – Inspektor
 • Justyna Kasprzyk – Starszy Referent
 • Zbigniew Zima – Starszy Referent

Telefon (świadczenia rodzinne): 13 49 39 806

Sekretariat: Natalia Czekaj

Nasza skrzynka podawcza na ePUAP

Nowością w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju jest możliwość dostarczenia dokumentów elektronicznych za pomocą platformy ePUAP.

Jak złożyć wniosek wniosek ?

 1. Rejestrujemy się na stronie  www.epuap.gov.pl (link „załóż konto” w prawym górnym rogu strony).
 2. Zapamiętujemy (zapisujemy) identyfikator i hasło
 3. Wchodzimy na naszą skrzynkę: Kliknij aby wypełnić i wysłać do nas formularz
 4. Klikamy w „przejdź do formularza”
 5. Logujemy się do platformy za pomocą wcześniej wygenerowanego identyfikatora i hasła.
 6. Wypełniamy formularz, podpisujemy go podpisem kwalifikowanym i wysyłamy.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września 2017 r. o godz. 18.00 w sali kina Wczasowicz w Iwoniczu-Zdroju,

w związku z ogłoszonymi konsultacjami społecznymi,

odbędzie się spotkanie w sprawie uchwalenia statutu Miasta Iwonicz-Zdrój.

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z załączonym projektem uchwały (do pobrania także w Biurze Obsługi Mieszkańca)

określającej statut Miasta Iwonicz-Zdrój oraz o zgłaszanie do niego konstruktywnych opinii i uwag.