Usuwanie drzew z terenu nieruchomości – informacja dla właścicieli

Usuwanie drzew z terenu nieruchomości – informacja dla właścicieli
Usuwanie drzew z terenu nieruchomości – informacja dla właścicieli

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 roku ulegają zmianie niektóre przepisy dotyczące usuwania drzew z terenu nieruchomości przez osoby fizyczne. Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, których obwody na wysokości 5cm od podłoża przekraczają:

  • 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli podane obwody są większe właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać pisemnego zgłoszenia burmistrzowi gminy zamiaru usunięcia drzew, podając imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte  oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Usunięcie drzewa może nastąpić jeżeli burmistrz gminy nie wniesie sprzeciwu w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia oględzin drzew. Łączny okres rozpatrzenia zgłoszenia usunięcia drzew wg nowelizacji ustawy o ochronie przyrody wynosi 35 dni, wyłączając okresy powiadomień o oględzinach i doręczenia sprzeciwu.

Druga ważna zmiana dotyczy zagospodarowania działki po usunięciu drzew. Jeżeli w okresie 5 lat od dokonania oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia, właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, burmistrz gminy nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty na usunięcie drzew, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin.

Drzewa o obwodach nie przekraczających wymiarów podanych wyżej można usuwać jak wcześniej, bez konieczności zgłaszania tego faktu burmistrzowi gminy.

Równocześnie przypominam, że każdy obywatel ma obowiązek dbać o środowisko naturalne i swoim działaniem nie powodować z nim niekorzystnych zmian. Drzewa pełnią ważną funkcje w środowisku, wpływając m.in. na jakość powietrza, wody i gleby. Pełnią również funkcję estetyczną  i są  elementem układów przestrzennych wielu miast i wsi.

Pamiętając o tym, usuwajmy tylko drzewa chore, obumarłe, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

zgloszenie usuniecia drzewa – wzor

Drogi Użytkowniku,
Informujemy, że zamykając ten komunikat zgadzasz się na wskazane poniżej działania

Stosowanie plików cookies
Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej polityce prywatności

Klauzula informacyjna RODO
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/ informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych