Usuwanie drzew z terenu nieruchomości – informacja dla właścicieli

Usuwanie drzew z terenu nieruchomości – informacja dla właścicieli
Usuwanie drzew z terenu nieruchomości – informacja dla właścicieli

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 roku ulegają zmianie niektóre przepisy dotyczące usuwania drzew z terenu nieruchomości przez osoby fizyczne. Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, których obwody na wysokości 5cm od podłoża przekraczają:

  • 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli podane obwody są większe właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać pisemnego zgłoszenia burmistrzowi gminy zamiaru usunięcia drzew, podając imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte  oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Usunięcie drzewa może nastąpić jeżeli burmistrz gminy nie wniesie sprzeciwu w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia oględzin drzew. Łączny okres rozpatrzenia zgłoszenia usunięcia drzew wg nowelizacji ustawy o ochronie przyrody wynosi 35 dni, wyłączając okresy powiadomień o oględzinach i doręczenia sprzeciwu.

Druga ważna zmiana dotyczy zagospodarowania działki po usunięciu drzew. Jeżeli w okresie 5 lat od dokonania oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia, właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, burmistrz gminy nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty na usunięcie drzew, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin.

Drzewa o obwodach nie przekraczających wymiarów podanych wyżej można usuwać jak wcześniej, bez konieczności zgłaszania tego faktu burmistrzowi gminy.

Równocześnie przypominam, że każdy obywatel ma obowiązek dbać o środowisko naturalne i swoim działaniem nie powodować z nim niekorzystnych zmian. Drzewa pełnią ważną funkcje w środowisku, wpływając m.in. na jakość powietrza, wody i gleby. Pełnią również funkcję estetyczną  i są  elementem układów przestrzennych wielu miast i wsi.

Pamiętając o tym, usuwajmy tylko drzewa chore, obumarłe, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

zgloszenie usuniecia drzewa – wzor

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close