Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023”

Informujemy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz o możliwości składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do opracowanego dokumentu.

Dokument jest udostępniony do publicznego wglądu począwszy od dnia 04 lipca 2017 roku:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, w godz. pracy Urzędu, pokój nr 204;
  • w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy Iwonicz-Zdrój, www.iwonicz-zdroj.pl

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na Formularzu zgłaszania uwag (dokument w załączniku):

  • osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy lub wysłać na adres Urzędu Gminy, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój z dopiskiem „rewitalizacja” lub elektronicznie na adres bartlomiej.kucza@iwonicz-zdroj.pl

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie do 12 lipca 2017 roku. Formularze przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 13 43 502 12, w.142

Pliki do pobrania

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023 – więcej

Formularz zgłaszania uwag – więcej

Nowy numer rachunku bankowego Gminy Iwonicz-Zdrój
od dnia 1 lipca 2016 roku.

Informuje się, że  od dnia 1 lipca 2016 r. zmienia się bank obsługujący Gminę Iwonicz-Zdrój na Bank Pekao SA oraz numer konta bankowego, na które należy wpłacać zobowiązania wobec Gminy Iwonicz-Zdrój (wpłaty w Banku Pekao SA można dokonywać bez prowizji i opłat).
W związku z tym, uprzejmie prosimy o realizację płatności na nowy rachunek bankowy od dnia 1 lipca 2016 r.

Nowy numer rachunku Gminy Iwonicz-Zdrój:

59 1240 1792 1111 0010 6851 3444

W listopadzie br. planowane jest wygenerowanie nowych kont wirtualnych dla płatników.

Po wygenerowaniu tych kont każdy płatnik opłaty za śmieci otrzyma informację o nowym indywidualnym numerze konta, na które będzie mógł dokonywać wpłaty.

Do tego czasu wpłat można dokonywać na rachunek w Pekao SA podany wyżej  lub na dotychczasowy indywidualny numer rachunku w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Wpłaty do PBS umożliwia dodatkowa okresowa umowa z PBS zawarta do końca grudnia 2016 roku.

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za wynikłe z tego tytułu utrudnienia.

Witold Kocaj - Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close