Konsultacje ws. projektu Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały  nr XLIII/396/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zapraszam

przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój do zgłaszania uwag i opinii do załączonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 

Uwagi i opinie należy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu na adres: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Biuro Obsługi Mieszkańca, al. Słoneczna 28; 38-440 Iwonicz-Zdrój lub drogą elektroniczną na adres: agnieszka.hubenko@iwonicz-zdroj.pl, w treści wpisując „Formularz zgłaszania opinii”. Termin zgłaszania uwag mija 19 października 2017 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

 

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 5 października 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 19 października 2017 r.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj

 

projekt uchwały dot. programu współpracy

FORMULARZ KONSULTACJI

 

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close