Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu Miasta Iwonicz-Zdrój oraz statutów sołectw Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 5a ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/56/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwonicz-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2007 r., Nr 56, poz. 1411)

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

zaprasza mieszkańców miasta Iwonicz-Zdrój, sołectwa Iwonicz, sołectwa Lubatowa oraz sołectwa Lubatówka do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów.

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie: statutu Miasta Iwonicz-Zdrój oraz zmian statutów sołectwa Iwonicz, Lubatowa i Lubatówka. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 29 sierpnia do 30 września 2017 r.

Konsultacje przeprowadzane będą w formie: przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektów uchwał w sprawie statutu Miasta Iwonicz-Zdrój oraz zmian statutów sołectwa Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka jak również zwołania zebrań mieszkańców w mieście Iwonicz-Zdrój oraz sołectwach: Iwonicz, Lubatowa oraz Lubatówka.

Konsultacje polegać będą na:

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów statutów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwonicz-Zdrój www.bip.iwonicz-zdroj.pl oraz na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój www.iwonicz-zdroj.pl;

2) wyłożeniu projektów statutów w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach oraz u Przewodniczącego Zarządu Miasta, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków;

3) wyłożeniu projektów statutów w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój w Biurze Obsługi Mieszkańców, w dniach i godzinach urzędowania (poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 17.00, wtorek, środa, czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00, piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00),  celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków;

4) zorganizowaniu zebrania z mieszkańcami, na którym mieszkańcy poszczególnych sołectw i miasta Iwonicz-Zdrój wyrażą opinię, zgłoszą wnioski i uwagi do projektu statutu.

Wnioski i opinie mieszkańców, należy składać w terminie do dnia 16 października 2017 r. na formularzu poprzez:

1) złożenie w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój;

2) przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: aneta.turek@iwonicz-zdroj.pl.

formularz

Statut Iwonicz

Statut Iwonicz-Zdrój

Statut Lubatowa

Statut Lubatówka

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

                                                                                                                      Witold Kocaj

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close