Czysta energia

Ważna Informacja dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój informuje, iż projekt o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój” został umieszczony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na liście rezerwowej.

Realizacja projektu z listy rezerwowej uwarunkowana jest pojawieniem się wolnych środków finansowych. O ewentualnym wyborze projektu do dofinansowania zostaną Państwo poinformowani.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE

Praktyczne informacje

Gmina Iwonicz-Zdrój zamierza przygotować projekt w ramach planowanego naboru z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Gmina w imieniu swoich mieszkańców wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dofinansowania na montaż Odnawialnych Źródeł Energii takich jak:

– kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej,

– panele fotowoltaiczne pozwalające na produkcję energii elektrycznej,

– pompy ciepła służące do podgrzewania wody użytkowej,

– automatyczne kotły CO opalane biomasą dla gospodarstw indywidualnych z terenu gminy (konkurs w 2017 r.)

Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III. Czysta Energia Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Dzięki funduszom Unii Europejskiej każdy mieszkaniec gminy może uzyskać dotację do instalacji odnawialnych źródeł energii. Warunkiem jest wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej lub cieplnej na własne potrzeby!!!

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Aby Gmina mogła starać się o dotację ze środków UE na OZE musi przygotować Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. PGN to strategiczny dokument, który powinien wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W związku z powyższym, aby gmina mogła opracować ten dokument, każde gospodarstwo domowe powinno wypełnić i złożyć ankietę dotyczącą opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej znajdującą się tutaj.

Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy naszej gminy, którzy w terminie do 25-07-2016 r złożą ankietę dotyczącą opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz ankietę dotyczącą paneli fotowoltaicznych lub ankietę dotyczącą kolektorów słonecznych i pompy ciepła. Ankiety należy składać w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

 

Ankiety dostępne są pod następującymi linkami:

Ankieta dotycząca opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – obowiązkowa

Ankieta dotycząca kolektorów słonecznych i pompy ciepła

Ankieta dotycząca paneli fotowoltaicznych

Ankieta na kocioł pelletowy

Załącznik do ankiety na kotły

Ankietę może złożyć każdy mieszkaniec na jedną nieruchomość. W przypadku posiadania kilku nieruchomości właściciel (wnioskodawca) wskazuje jedną nieruchomość.

Ważne!!!

Składając wniosek na kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne należy dołączyć zdjęcie południowej strony dachu.

 

 

W ramach projektu można skorzystać z dofinansowania na:

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne to urządzenia do absorpcji promieniowania słonecznego i wykorzystywania jego energii do podgrzewania nośnika ciepła. Uzyskana w ten sposób energia cieplna gromadzona jest w zasobnikach, w następstwie czego może być zastosowana do podgrzewania wody. Kolektory montowane są na dachach, na specjalnie przystosowanych stelażach, bądź bezpośrednio na ziemi.

Rozróżniamy dwa rodzaje kolektorów:

– kolektory płaskie

– kolektory próżniowe

Kolektory płaskie

kolektory plaskie

Zestaw Ilość użytkowników CWU Ilość kolektorów płaskich w poszczególnych zestawach solarnych [szt.] Łączna pojemność zasobnika [l]
I do 3 osób 2 200
II 4-5 osób 3 300
III 6-7 osób 4 400
IV 8-9 osób 5 500
V 10-11 osób 6 600 (2×300)
VI 12-13 osób 8 800 (2×400)

 

Ceny zestawów solarnych z kolektorem płaskim (prognozowane ceny rynkowe)

RODZAJ ZESTAWU CENA NETTO CENA BRUTTO

Podatek 8% przy montażu na dachu

CENA BRUTTO

Podatek 23% przy montażu na gruncie

Zestaw I

(do 3 osób)

11 000,00 zł 11 880,00 zł 13 530,00 zł
Zestaw II

(4-5 osób)

13 000,00 zł 14 040,00 zł 15 990,00 zł
Zestaw III

(6-7 osób)

15 000,00 zł 16 200,00 zł 18 450,00 zł
Zestaw IV

(8-9 osób)

17 000,00 zł 18 360,00 zł 20 910,00 zł
Zestaw V

(10-11 osób)

22 000,00 zł 23 760,00 zł 27 060,00 zł
Zestaw VI

(12-13 osób)

26 000,00 zł 28 080,00 zł 31 980,00 zł

 

Kolektory próżniowe

kolektory prozniowe

 

Zestaw

Ilość użytkowników CWU Ilość kolektorów próżniowych                w poszczególnych zestawach solarnych [szt.] Łączna pojemność zasobnika [l]
I do 3 osób 2 300
II 4-5 osób 3 400
III 6-7 osób 4 500
IV 8-9 osób 5 600
V 10-11 osób 6 800 (2×400)
VI 12-13 osób 8 1000 (2×500)

 

Ceny zestawów solarnych z kolektorem próżniowym (prognozowane ceny rynkowe)

 

RODZAJ ZESTAWU CENA NETTO CENA BRUTTO

Podatek 8% przy montażu na dachu

CENA BRUTTO

Podatek 23% przy montażu na gruncie

Zestaw I

(do 3 osób)

14 000,00 zł 15 120,00 zł 17 220,00 zł
Zestaw II

(4-5 osób)

17 000,00 zł 18 360,00 zł 20 910,00 zł
Zestaw III

(6-7 osób)

20 000,00 zł 21 600,00 zł 24 600,00 zł
Zestaw IV

(8-9 osób)

23 500,00 zł 25 380,00 zł 28 905,00 zł
Zestaw V

(10-11 osób)

27 000,00 zł 29 160,00 zł 33 210,00 zł
Zestaw VI

(12-13 osób)

35 000,00 zł 37 800,00 zł 45 050,00 zł

 

 

Każdy zestaw kolektorów objęty będzie pięcioletnią gwarancją

– Zestaw współfinansowany będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

 

– Uczestnik wniesie wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych przykładowo;

 

Dla kolektorów płaskich                                             Dla kolektorów próżniowych

1 650,00 zł                                  (I zestaw)                             2 100,00 zł

1 950,00 zł                          (II zestaw)                            2 550,00 zł

2 250,00 zł                          (III zestaw)                          3 000,00 zł

2 550,00 zł                          (IV zestaw)                          3 525,00 zł

3 300,00 zł                            (V zestaw)                           4 050,00 zł

3 900,00 zł                            (VI zestaw)                          5 250,00 zł

powiększonych o należny podatek VAT w wysokości 8% w przypadku montażu instalacji na dachu budynku mieszkalnego lub 23% w przypadku montażu na gruncie, garażu, wiacie, budynku gospodarczym.

 

Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej

pompa ciepla   Pompa ciepła jest samodzielnym, wysokoefektywnym urządzeniem do przygotowywania ciepłej wody użytkowej pobierającym ciepło bezpośrednio z powietrza otaczającego lub z sąsiednich pomieszczeń.

Cena pompy ciepła – prognozowana cena rynkowa

Dofinansowanie na pompy ciepła wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

 

Całkowity koszt: ok. 9 500,00 zł netto + 8% VAT tj. 10 260,00 zł brutto

 

Koszt mieszkańca stanowi 15% kosztów kwalifikowanych: ok. 1425,00zł+ podatek 8%VAT tj. łącznie ok. 2 185,00 zł


Ogniwa fotowoltaiczne

1

Są to urządzenia służące do przemiany światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. Zasadniczym elementem modułu jest ogniwo fotowoltaiczne. W momencie, gdy na ogniwo pada światło słoneczne, powstaje para nośników o przeciwnych ładunkach elektrycznych, które zostają następnie rozdzielone przez pole elektryczne. Rozdzielenie ładunków powoduje, iż w ogniwie powstaje napięcie. Po przyłączeniu obciążenia (urządzenia pobierającego energię) następuje przepływ prądu elektrycznego.

 

Parametry dla instalacji fotowoltaicznej (przykładowo dla pakietu o mocy 2kWp)

Ilość modułów w instalacji – 8 szt. (na 1 kWp przypadają 4 szt. modułów)

Wymiary 1 modułu (panelu) – 1650 x 990 mm

Pobór mocy na potrzeby własne (noc) – max 1 W

Podstawowe urządzenia pakietu:

moduł polikrystaliczny,

falownik jednofazowy,

zabezpieczenia DC,

przewód elektryczny 1×6 mm2 (30 mb.),

złącze MC4 (+),

złącze MC4 (-),

zestaw montażowy dla dachów skośnych.

 

Parametry dla instalacji fotowoltaicznej (przykładowo dla pakietu o mocy 3kWp)

 

Ilość modułów w instalacji – 12 szt. (na 1 kWp przypadają 4 szt. modułów)

Wymiary 1 modułu (panelu) – 1650 x 990 mm

Pobór mocy na potrzeby własne (noc) – max 1 W

Podstawowe urządzenia pakietu:

moduł polikrystaliczny,

falownik trójfazowy,

zabezpieczenia DC,

przewód elektryczny 1×6 mm2 (30 mb.),

złącze MC4 (+),

złącze MC4 (-),

zestaw montażowy dla dachów skośnych.

 

Ceny pakietów fotowoltaicznych – prognozowane ceny rynkowe.

 

Pakiet fotowoltaiczny do pozyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej 2 kWp z montażem

Całkowity koszt: ok. 14 660,49 zł + VAT

Państwa koszt stanowi 15% kosztów kwalifikowanych: ok. 2 199,00+ podatek VAT w wysokości 8 lub 23% w zależności od miejsca montażu instalacji.

 

Pakiet fotowoltaiczny do pozyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej 3 kWp z montażem

Całkowity koszt: ok. 19 200,00 zł + VAT

Państwa koszt stanowi 15% kosztów kwalifikowanych: ok. 2 880,00zł + podatek VAT w wysokości 8 lub 23% w zależności od miejsca montażu instalacji

 

Dofinansowanie na pakiety fotowoltaiczne wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Wszystkie podane ceny instalacji są cenami rynkowymi. W zależności od przeprowadzonego przetargu podane ceny mogą ulec zmianie.

 

Przewidywany harmonogram realizacji projektu

  1. Promocja projektu oraz spotkania z mieszkańcami: czerwiec 2016 r.
  2. Termin składania ankiet przez mieszkańców: 25 lipca 2016 r.
  3. Opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu: IV kwartał 2016 r.
  4. Rozpatrzenie wniosków, stworzenie listy rankingowej gmin: czerwiec-lipiec 2017 r.
  5. Przeprowadzenie przetargu, podpisanie umów z mieszkańcami: druga połowa 2017 r.
  6. Montaż instalacji w gospodarstwach domowych: 2017-2018 r.

 

Zastrzega się że harmonogram realizacji może ulec zmianie.

 

Najczęściej zadawane pytania –> link

Prezentacja ze spotkań z mieszkańcami –> link

 

Kontakt

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój

Bartłomiej Kucza

Tel 13 43 502 12 w. 142

 

 

 

 

 

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.