Sprawdź, czy zostałeś ujęty w spisie wyborców!

W Y B O R C O

sprawdź, czy zostałeś ujęty w spisie wyborców!

Urząd Gminy w Iwoniczu – Zdroju z a w i a d a m i a, że spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień  26 maja 2019 r.

 

będzie udostępniony do wglądu w dniach:

13 maja 2019 r. w godz. od 700 do 1700

od 14 do 16 maja 2019 r. w godz. od 700 do 1500

17 maja 2019 r. w godz. od 700 do 1300

w budynku Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28 pok. nr 102.

 

Mieszkańcy przebywający stale na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój bez zameldowania na pobyt stały mogą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Osoby przebywające czasowo na terenie naszej Gminy lub nigdzie nie zamieszkałe, chcąc uczestniczyć        w wyborach winny:

Wybrać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu stałego pobytu lub złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach w miejscu czasowego pobytu. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój pok. nr 102  do dnia 21 maja 2019 r.

 

                                                         Witold Kocaj

                                                                      Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.