Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadamia się, że od dnia 1 maja 2019r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie:

  • 15 zł od osoby za odpady segregowane,
  • 25 zł od osoby za odpady niesegregowane.

Opłata powyższa płatna jest na konto indywidualne do 10-go dnia następnego miesiąca. Konto do wpłaty nie ulega zmianie.

Zmiana stawki opłat nie wymaga zmiany deklaracji.

Przypomina się mieszkańcom, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że:

  • właściciel nieruchomości składający deklarację zobowiązany jest wyjaśnić w deklaracji w pkt. H rozbieżność pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, podając jednocześnie przyczyny zaistniałej rozbieżności,
  • w deklaracji wykazujemy również osoby zamieszkujące na terenie nieruchomości bez zameldowania,
  • w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości , właściciel nieruchomości (osoba, która złożyła deklarację) jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za cały miesiąc kalendarzowy w którym wystąpiła zmiana liczby osób zobowiązanych do opłaty (dot. to np. sytuacji urodzeń dzieci, kiedy bez względu na datę urodzenia w miesiącu kalendarzowym, obowiązek zapłaty powstaje za cały miesiąc kalendarzowy, w którym wystąpiło to zdarzenie).

Więcej informacji

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.